De Legende

Volgens de Legende ontstond Land of Legends miljoenen jaren geleden.

Op een ster in de verste en meest afgelegen uithoek van ons melkwegstelsel, want daar ontsprong een bron waaruit het zuiverste water borrelde. Het water vermengde zich druppel per druppel met de zilveren stof waarmee de ster bedekt was. Zo ontstond er een rivier die een kleverige klei afzette. De klei nam allerlei vormen aan. Eén vorm leek elke dag een beetje meer op een mens. Tot er uiteindelijk een man naast de rivier zat die levenloos in de verte staarde.

Toen de ster rakelings langs de zon raasde, bracht de hete wind alles in beroering. De vormen op de planeet werden gevuld met warmte, in het lichaam van de man begon zelfs bloed te stromen. Hij opende zijn ogen en keek om zich heen. Geen enkele andere vorm was tot leven gekomen. De man zwierf eenzaam rond. Hij begreep niet waarom hij tot leven was gewekt als dat leven geen doel had.

Tot er opnieuw een wonder gebeurde. Een ontploffing op een kleine planeet in de buurt veroorzaakte een felle lichtflits die de man midden in het hart trof. In plaats van te sterven, werd de man groter en sterker. Zijn binnenste vulde zich met oneindig veel kennis en een brandend verlangen. Hij kende nu het doel van zijn bestaan. In hem droeg hij de vier elementen: aarde, water, vuur en wind. Het was zijn taak om ze te bewaken. Hij was de Guardian of Elements.

De Guardian of Elements besefte dat hij een plaats moest vinden om elk element in zijn meest pure vorm te bewaren. Hij vond de perfecte plaats, maar bij de creatie van de vier rijken, werden ook duistere machten in leven geroepen die een bedreiging vormden voor de elementen.

Vier rijken van Land of Legends

The Guardian of Elements

Uit de zilveren sterrenstof bouwde hij een machtig luchtschip waarmee hij de ster kon verlaten. Hij smeedde een zwaard en noemde het Kàtanà. Zijn schild Caparazon, dat hij kneedde uit de klei, was in staat om elke aanval af te weren. Bovendien bezat het de kracht om alles wat het aanraakte vruchtbaar te maken. Ten slotte nam de Guardian water uit de rivier en bewaarde het in een bijzondere fles.

De Guardian vertrok op een epische reis en landde overal met zijn schip, maar nergens vond hij een plaats waar de vier elementen veilig waren. Tot hij op een dag landde op een blauwe planeet.

Zijn hart bonkte in zijn keel toen hij het ruimteschip verliet en om zich heen keek. De planeet was prachtig groen. Er waren glooiende heuvels en scherpe bergen. Daartussen glinsterden blauwe meren en zeeën. De Guardian of Elements wist meteen dat hij een plaats gevonden had waar de vier elementen veilig konden zijn. Hij ging op zoek naar een afgelegen plaats om ze te beschermen, die hij ook vond.

De Bewaker was gelukkig. Mensen kwamen er zo goed als nooit. Zij die het land toch zagen, vertelden er fantastische verhalen over. Daarom werd het rijk in de mensenwereld Het Land of Legends genoemd.